Jesteśmy autorami programu informatycznego KOMPLEX wspomagającego Zarządy Ogrodów Działkowych w rozliczeniach działkowców. Program ten jest stosowany z powodzeniem w wielu ogrodach na terenie całego kraju.
Cieszy się on popularnością, gdyż jest napisany dla działkowców i przez działkowców.

W cenie licencji program KOMPLEX można zainstalować na wielu komputerach, wszystkie aktualizacje będą gratis w razie potrzeby pomoc telefonicznie lub mailem gratis.

Ideą programu KOMPLEX jest usprawnienie pracy :

1. Skarbnika - poprzez

 • dokonanie wpłaty automatyczne tworzenie raportu kasowego oraz bankowego z podziałem na dekrety czego nie musi już robić księgowa.
 • automatyczne liczenie odsetek od nieterminowych wpłat.
 • łatwe tworzenie zawiadomień o należnościach i wezwań do zapłaty dla działkowców.
 • możliwość udzielania zaliczek współpracownikom.

2. Księgowej - poprzez

 • automatyczne comiesięczne zestawienie obrotów i sald (proses twający minutę w przeciwieństwie do tradycyjnego liczenia na kalkulatorz).
 • proste wykonywanie rachunku zysków i strat oraz bilansu na koniec roku po wykonaniu odpowierdniego PK.
 • przygotowywanie sprawozdań z funduszu rozwoju oraz z funduszu oświatowego.

3. Zarządu poprzez

 • Szybki dostęp do kontroli zadłużenia działkowców, do informacji ile jest środków na inwestycje, ile zostało wydane na koszty działalnośći ogrodu.
 • łatwe przygotowywanie zawiadomień o należnościach lub wezwań do zapłaty z krótką informacją na wydruku.
 • ograniczenie dostępu w programie, różne osoby mogą mieć dostęp tylko do wybranych modułów.
 • możliwość połączenia programu z Płatnikiem.
 • rozliczanie umów zlecenie i o dzieło przez program, a na koniec roku drukuje PIT.
 • łatwe rozliczanie odczytów energii elektryczne oraz odczytów wody.