Zdjęcie: AAGlowna.jpg

PLANSZA GŁÓWNA PROGRAMU

Zdjęcie: Administrator.jpg

PLANSZA ADMINISTRATORA

w tym module nadajemy nazwy, hasła danego użytkownika oraz odpowiednie uprawnienia, do których użytkownik ma dostęp.
Zdjęcie: Dluznicy.jpg

LISTA DŁUŻNIKÓW

moduł ten informuje o wszystkich zobowiązaniach działkowca.
Zdjęcie: Energia.oczyty.jpg

ODCZYTY ENERGII

wprowadzanie i wyliczanie aktualnego zadłużenia za zużytą energię elektryczną oraz zużytą wodę.
Zdjęcie: Energia.poprawianie.jpg

POPRAWIANIE ODCZYTÓW

moduł do poprawiania błędnie wprowadzonych informacji przez użytkownika.
Zdjęcie: Energia.wydr.podsumowanie.jpg

WYDRUK PODSUMOWANIA ODCZYTÓW

Pozwala użytkownikowi sporządzić wydruk dokonanych odczytów wraz z podsumowaniem.
Zdjęcie: Kartoteka.jpg

KARTOTEKA DZIAŁKOWCA

moduł do wprowadzania wszystkich informacji o działkowcu takich jak:
 • dane adresowe
 • dane z karty "C"
 • informacje o legitymacjach
 • dodatkowe uwagi
 • informacje o liczniku energii oraz wody
 • Zdjęcie: Ksiegowosc.PK.jpg

  POLECENIE KSIĘGOWANIA

  wprowadzanie nowych poleceń księgowania oraz przeglądanie już wprowadzonych.
  Zdjęcie: Ksiegowosc.plan.kont.jpg

  PRZEGLĄDANIE PLANU KONT

  przeglądanie wszystkich informacji o danym koncie - czy i z czym zostało powiązane.
  Zdjęcie: Ksiegowosc.plan.kont2.jpg

  WPROWADZANIE I MODYFIKOWANIE KONTA

  Zdjęcie: Ksiegowosc.przegladanie.kont.jpg

  PRZEGLĄDANIE KONT

  Pozwala na przeglądanie dowolnych kont w dowolnym okresie oraz ich wydrukowanie.
  Zdjęcie: Ksiegowosc.wydruk.bilans.jpg

  WYDRUK BILANSU

  po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji można wydrukować bilans.
  Zdjęcie: Ksiegowosc.wydruk.rachunek.wynikow.jpg

  WYDRUK RACHUNKU WYNIKÓW

  po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji można wydrukować rachunek wyników.
  Zdjęcie: Ksiegowosc.zestawienie.obrotow.jpg

  ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD

  przeglądanie wszystkich ruchów na kontach analitycznych i syntetycznych w danym miesiącu.
  Zdjęcie: Naliczanie.jpg

  NALICZANIE NALICZEŃ DZIAŁKOWCOM

  moduł do naliczania opłat uchwalonych na walnym zebraniu dla działkowców na dany rok.
  Zdjęcie: Odsetki.jpg

  ODSETKI

  wprowadzanie aktualnie obowiązujących odsetek.
  Zdjęcie: Przegladanie.kartoteki.jpg

  PRZEGLĄDANIE KARTOTEKI

  przeglądanie kartoteki działkowca:
 • informacje ogólne
 • naliczenia na dany rok
 • aktualne zadłużenia
 • wpłaty w danym roku
 • odczyty energii i wody
 • Zdjęcie: Przegladanie.naliczen.jpg

  PRZEGLĄDANIE NALICZEŃ

  plansza na której możemy sprawdzić, jakie naliczenia były w latach poprzednich
  Zdjęcie: Przegladanie.wplat.jpg

  PRZEGLĄDANIE WPŁAT

  umożliwia przeglądanie i drukowanie dokonanych wpłat dla konkretnej działki za rok, którego dotyczyła ta wpłata lub za wszystkie lata użytkowania działki.
  Zdjęcie: Raporty.jpg

  RAPORTY

  moduł do wprowadzania wszystkich dokumentów, które nie są bezpośrednio powiązane z kartoteką działkowca.
  Zdjęcie: Raporty.wydruk.jpg

  WYDRUK RAPORTU

  wydruk raportu kasowego lub bankowego w wybranym okresie czasu.
  Zdjęcie: Umowy.rachunek.jpg

  RACHUNEK DO UMOWY

  wprowadzając odpowiednie informacje wystawiamy rachunek do wcześniej zawartej umowy.
  Zdjęcie: Umowy.wspolpracownicy.jpg

  WPROWADZANIE WSPÓŁPRACOWNIKA

  wprowadzanie nowego współpracownika, z którym chcemy popisać umowę o dzieło lub zlecenie.
  Zdjęcie: Umowy.zlecenie.jpg

  UMOWA O DZIEŁO I ZLECENIE

  Zdjęcie: Wplaty.jpg

  WPŁATY

  funkcja służąca do księgowania należności działkowców:
 • bieżących
 • zaległych
 • inwestycyjnych
 • wpłaty automatycznie księgowane są w raportach i na kartotekach działkowców.
  Zdjęcie: Wydruk.rozliczenie.jpg

  WYDRUK ROZLICZENIA

  wydruk zawiadomienia o należnościach. Użytkownik ma możliwość wybrania, które informacje pojawią się na wydruku oraz dodania krótkiej informacji która pojawi się również na wydruku.
  Zdjęcie: Wysylka.mail.jpg

  WYSYŁKA MAILOWA

  można wysyłać korespondencję do działkowców drogą mailową, jeżeli wcześniej zostały przygotowane rozliczenia do działkowców, którzy mają adresy e–mail.
  Zdjęcie: Zaliczki.jpg

  ZALICZKI

  moduł zaliczki do udzielania i rozliczania zaliczek.